Regionalny System Ostrzegania

Młodzieżowa Rada Złotowa
środa, 25 stycznia 2017 13:44

W dniu 23 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyło się pierwsze spotkanie ws. powołania w naszym mieście Młodzieżowej Rady Gminy. Spotkanie zostało zorganizowane przez Burmistrza Miasta Złotowa. w wyniku wniosku dot. powołania Młodzieżowej Rady Gminy, który wpłynął do wiadomości Urzędu Miejskiego w Złotowie w dniu 21 grudnia 2016 r. Adresatem listu jest Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie. Z inicjatywą powołania rady wyszli uczniowie Gimnazjum Nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła w Złotowie. Uzasadnili oni potrzebę powołania tego rodzaju instytucji przygotowaniem młodzieży jako przyszłych obywateli do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, kształtowaniem i utrwalaniem postaw demokratycznych wśród młodzieży, wyrażaniem opinii w sprawach dotyczących młodzieży, reprezentowaniem interesów młodzieży przed lokalnymi władzami samorządowymi oraz organizacjami i instytucjami działającymi w mieście.

W spotkaniu uczestniczyli:
- Adam Pulit – Burmistrz Miasta Złotowa,
- Małgorzata Chołodowska – Zastępca Burmistrza,
- Danuta Szewczuk – insp. ds. oświaty i kultury Urzędu Miejskiego w Złotowie,
- Renata Grochowska – dyrektor Gimnazjum Nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła w Złotowie,
- grupa uczniów z Gimnazjum Nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła w Złotowie – inicjatorzy listu ws. powołania Młodzieżowej Rady Gminy.

Instytucja Młodzieżowej Rady Gminy, mającej charakter konsultacyjny wobec działań samorządu lokalnego, znajduje swoje prawne umocowanie w ustawie o samorządzie gminnym. Młodzieżowa Rada Gminy jest powoływana uchwałą przez radę gminy w ramach działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.

Uczniowie obecni na spotkaniu przedstawili swoje stanowisko odnośnie potrzeby utworzenia w Złotowie młodzieżowej rady gminy. Ustalono, że zostaną podjęte prace nad projektem statutu Młodzieżowej Rady Złotowa, który określi cele i zasady działania rady, jej zadania oraz sposób wyboru radnych młodzieżowych. W prace nad projektem statutu mają zostać zaangażowani uczniowie złotowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie. Kolejne spotkanie ws. prac nad projektem statutu, już w poszerzonym składzie o uczniów z pozostałych złotowskich szkół, zaplanowano na dzień 15 lutego 2017 r.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.