Regionalny System Ostrzegania

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST
piątek, 16 grudnia 2016 15:35

Przypominamy, że właściciele nieruchomości zobowiązani są prowadzić inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz oceniać stan ich przydatności. Wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej poprzez sporządzenie spisu z natury przedkłada się burmistrzowi w formie pisemnej informacji pn. „Informacja o wyrobach zawierających azbest” corocznie w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

Informację tę sporządza się w dwóch egzemplarzach – pierwszy – przedkłada się burmistrzowi, drugi – przechowuje się przez jeden rok, do czasu sporządzenia następnej informacji. Powyższą informację przedkłada się celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest.
Karty informacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy al. Piasta 1, w terminie do 31 stycznia 2017 r.
Karty można pobierać w pok. nr 14 lub ze strony internetowej www.bip.zlotow.pl w zakładce: Ochrona środowiska, Program Usuwania Azbestu.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.