Regionalny System Ostrzegania

Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa
środa, 30 listopada 2016 07:02

W dniu 24 listopada br. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa. Przedstawiono następujące zagadnienia: stan inwestycji bieżących, planowane inwestycje w roku 2017, przetarg na zakup energii, Ranking Zrównoważonego Rozwoju za rok 2015, udział Gminy Miasto Złotów w konkursie „Złote Herby” organizowanym przez Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie, stan prac nad „Marką Złotowa”, problem nieprawidłowego palenia w piecach na terenie miasta. W konferencji wzięli udział: Adam Pulit – Burmistrz Miasta Złotowa, Małgorzata Chołodowska – Zastępca Burmistrza oraz Ryszard Macanko – Komendant Straży Miejskiej w Złotowie.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego
Gmina Miasto Złotów w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego za rok 2015 w kategorii gmina miejska zajęła 9 miejsce. Podstawą rankingu, opracowanego od roku 2003 pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, jest 15 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.
Podsumowanie Rankingu Zrównoważonego Rozwoju za rok 2015 odbyło się na Konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy JST” zorganizowanej w dniu 14 listopada 2016 r., w budynku Sejmu RP przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Konferencję zorganizowały: Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Gminę Miasto Złotów reprezentował P. Adam Pulit, Burmistrz Miasta Złotowa.

Złotów na 9 miejscu w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego za rok 2015!

Budowa „Marki Złotowa” W wyniku dotychczasowych prac nad marką Złotowa Kapituła Marki wybrała koncepcję rozwoju gminy pn. „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” w oparciu o promocję działań prozdrwotnych, prorodzinnych, międzypokoleniowych i proekologicznych. Obecnie trwają prace nad opracowaniem strategii działań i narządzi mających na celu wprowadzenie tej koncepcji w życie oraz nad logo komunikującym idee marki.

Relacja ze spotkania z mieszkańcami dot. Marki Złotowa

Inwestycje bieżące (2016)
Dotychczas zrealizowano następujące przedsięwzięcia: termomodernizację budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie przy ul. Królowej Jadwigi; budowę miasteczka ruchu drogowego przy ul. Królowej Jadwigi; budowę części ul. Spacerowej; przebudowy ul. Studziennej i zaplecza ul. Cechowej, budowę zjazdu przy ul. Chojnickiej przebudowę ulic: Zakątek, Okrężna Dorsza i Zamkowa.
Realizowane są zadania: budowy parkingu przy ul. Słowackiego (planowany termin zakończenia 30 grudnia 2016 r.), przebudowy ul. Łowieckiej (planowany termin zakończenia 03 grudnia 2016 r.), przebudowy ronda przy 31 Stycznia (planowany termin zakończenia 28 listopada 2016 r.). budowy oświetlenia na ul. Powstańców i części ul. Brzozowej (planowany termin zakończenia 04 grudnia 2016 r.) oraz przy ul. Witosa i Kresowiaków (planowany termin zakończenia 05 grudnia 2016 r.).
Został rozstrzygnięty przetarg na budowę sali sportowej przy SP 2 w Złotowie przy ul. 8 Marca 16 (zadanie będzie realizowane w l. 2016 – 2017). Dotychczasowych 5 postępowań na zagospodarowanie terenu przy ul. Kopernika nie zostało rozstrzygniętych, ponieważ złożone oferty przekraczały zaplanowaną na realizację tego zadania kwotę w budżecie miasta. Dlatego w ostatnim postępowaniu przetargowym ograniczono zakres tego zadania przewiedzionego do realizacji do końca roku 2016 m.in. do utwardzenia terenu i położenia tartanu – reszta zakresu tej inwestycji zostanie zrealizowana w przyszłym roku. W realizacji jest również 2. etap budowy koła wodnego w kuźni w Zagrodzie Krajeńskiej.

Prace nad zakresem inwestycji na rok 2017 rozpoczęto we wrześniu br. Podstawą prac były kierunki/zamierzenia inwestycyjne w latach 2014 – 2018 przyjęte uchwałą przez Radę Miejską w Złotowie. W budżecie na 2017 zaplanowano m.in. następujące zadania budowę sali sportowej przy SP 2 w Złotowie, zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie przy ul. Królowej Jadwigi.

Zakup energii elektrycznej na 2017
W czerwcu br. została rozwiązana umowa na dostawy energii elektrycznej z dotychczasowym dostawcą firmą EcoErgia. W wyniku przeprowadzonego przetargu nowym dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Miasto Złotów w okresie od 01 września do 31 grudnia 2016 r. została firma Tauron Sprzedaż Sp. z o. o. z uśrednioną ceną brutto 275,40 zł/Mwh. W ramach zakupu energii elektrycznej na rok 2017 Złotów przystąpił do Gołanieckiej Grupy Zakupowej – przystąpienie do tego rodzaju grupy daje możliwość zakupu energii po niższych cenach. W wyniku postępowania na zakup energii elektrycznej w ramach Gołanickiej Grupy Zakupowej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wybrano firmę Energa – Obrót S.A z Gdańska. Ceny na dostawę energii elektrycznej kształtują się następująco:
- 259,28 zł/Mwh brutto do lokali i obiektów,
- 229,52 zł/ Mwh brutto dla potrzeb oświetlenia drogowego.
Porównując ceny wynegocjowane w ramach Gołanickiej Grupy Zakupowej z dostawcą Energa – Obrót S.A z Gdańska z kosztami zakupu energii elektrycznej taryfikatora firmy ENEA oszczędności w 2017 roku wynoszą szacunkowo: w zakresie dostaw do obiektów ok. 45%, natomiast w zakresie potrzeb oświetlenia drogowego ok. 49%. Łącznie zaoszczędzona kwota wynosi ok. 753 tys. zł.

Projekt rewitalizacji terenów zielonych
Urząd Miejski w Złotowie zamierza przystąpić do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie rewitalizacji terenów zielonych (można uzyskać 85% dofinansowania ze środków UE). Do zagospodarowania wytypowano 8 obszarów: ul. Staszica (część ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Powstańców), ul. Mokra (Jezioro Baba), teren przy Jeziorze Zaleskim (od strony ul. Jeziornej), Park Miejski przy al. Piasta, teren Góry Żydowskiej, teren cmentarza ewangelickiego przy ul. Staszica, teren przy Jeziorze Burmistrzowskim, teren przy ul. Promykowej. Mieszkańcy Złotowa mogą wpłynąć na zagospodarowanie tych obszarów zgłaszając własne rozwiązania i pomysły poprzez ich przesłanie na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 01 grudnia 2016 roku. Obecnie opracowywana jest koncepcja zagospodarowania tych obszarów.

Złote Herby
Miasto Złotów podpisało porozumienie z Cechem Rzemiosł Różnych w Złotowie dot. przystąpienia do współorganizacji konkursu „Złote Herby”. Tym samym obok dotychczasowych kategorii konkursowych – wybór najlepszej firmy w dziedzinach: produkcja, usługi, sprzedaż i wydarzenie roku pojawi się nowa - „Zdrowy Złotów”. Firmy w kategorii „Zdrowy Złotów” będą wybierane spośród podmiotów zgłoszonych z terenu miasta Złotowa i oceniane za dorobek w roku poprzednim. W Kapitule konkursu udział wezmą ze strony miasta Złotowa: Małgorzata Chołodowska (Zastępca Burmistrza) oraz Anna Rogut (radna Rady Miejskiej w Złotowie). Firmy będą oceniane pod kątem podjętych działań prozdrowotnych, prorodzinnych, proekologicznych.

Nieprawidłowe palenie w piecach
Problemem Złotowa w sezonie grzewczym jest zanieczyszczanie powietrza powodowane niską emisją – zwłaszcza wynikającą z zadymienia powodowanego paleniem w piecach CO. Problemem jest nie tylko palenie w piecach odpadami, plastikiem, częściami mebli (materiały te uwalniają związki trujące i rakotwórcze), ale także nieprawidłowe rozpalenie paleniska: rozpalanie od dołu, niska temperatura w piecu, uwalnianie pary wodnej, brak dopływu powietrza.
Od 01 stycznia 2016 roku Straż Miejska w Złotowie przeprowadziła łącznie 252 kontroli w zakresie palenia w piecach CO, z czego 11 zakończyło się ukaraniem właściciela danej nieruchomości mandatem za palenie w piecu CO niedozwolonymi materiałami. Straż Miejska dokonuje kontroli nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza na podstawie art. 375 ustawy o ochronie środowiska i na podstawie upoważnienia do kontroli wystawionego przez Burmistrza Miasta Złotowa. (utrudnianie kontroli jest przestępstwem). Obok kontroli prowadzone są również działania edukacyjne mające podnosić poziom świadomości społecznej w zakresie niskiej emisji m.in. poprzez rozdawanie ulotek z instrukcją prawidłowego rozpalania w piecu CO. W ramach działań edukacyjnych w dniu 03 grudnia 2016 r. odbędzie się Złotowski Rajd Smogowy organizowany przez inicjatywę Pseudobiegaczki (20 km rajd rowerowy).

Złotowski Rajd Smogowy

Alternatywą dla pieców CO jest podłączenie poszczególnych obszarów miasta do węzłów sieci ciepłowniczej. Miasto w tej sprawie planuje spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. Ponadto miasto zamierza przystąpić do programów, w ramach których mieszkańcy w związku z inwestycjami poczynionymi w wymianę urządzeń grzewczych będą mogli otrzymać dofinansowanie. Od stycznia 2017 roku tego rodzaju programy skierowane od osób fizycznych (termomodernizacja budynków, wymiana źródeł ciepła, fotowoltaika) na poziomie województwa zamierza uruchomić Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Mieszkańcy będą na bieżąco informowani o tych programach.

Informacja nt. dofinansowań do projektów energetycznych dla osób fizycznych

Na zakończenie konferencji Burmistrz Miasta Złotowa zaprosił mieszkańców na Mikołajki Miejskie połączone z Gwiazdkowym Rynkiem współorganizowane przez miasto Złotów z Fundacją „Złotowianka”, które odbędą się w dniu 11 grudnia 2016 roku o godz. 14.00.

MIKOŁAJKI

Natomiast w Nowy Rok, 01 stycznia 2017 roku o godz. 17.00, mieszkańcy zostali zaproszenie na spotkanie noworoczne na Półwysep Rybacki, gdzie Burmistrz złoży życzenia noworoczne. Odbędzie się pokaz sztucznych ogni.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.