Regionalny System Ostrzegania

Informacja o uzyskaniu dofinansowania - przebudowa ul. Dorsza i ul. Zamkowej
wtorek, 22 listopada 2016 13:45

Burmistrz Miasta Złotowa informuje, że uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych, ulic A. Dorsza i Zamkowej w Złotowie wraz z budową, przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej" w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019.

Dnia 14.09.2016 r. podpisana została umowa nr 21/16 pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim a Gminą Miasto Złotów. Na jej podstawie ostateczna struktura wykonania zadania przedstawia się następująco:
Wartość zadania (po zakończeniu inwestycji) względem zakresu określonego w przedmiotowej umowie dotacji:
1 851 582,95 zł
w tym:
dotacja z budżetu państwa:
925 791,47 zł
budżet samorządu – Gmina Miasto Złotów:
878 791,48 zł
partnerzy – Powiat Złotowski:
47 000,00 zł
w tym kwota wydatków niekwalifikowalnych:
74 737,34 zł

Charakterystyka zadania:
- długość odcinków dróg objętych zadaniem: – 977 mb.,
- kategoria drogi: - gminna,
- klasa drogi: - Z,
- szerokość pasa ruchu: - 3,00 m,
- ruch pieszych: - po chodniku odsuniętym od jezdni,
- szerokość chodnika: - równa 1,50 m,
- ruch rowerzystów: - poza jezdnią po ścieżce rowerowej dwukierunkowej,
- szerokość ścieżki rowerowej: - równa 2,00 m,
- system odwodnienia: - kanalizacja / studzienki ściekowe (wpusty uliczne) w jezdni,
- przebudowa skrzyżowania z drogą innej lub tej samej kategorii: - kategoria powiatowa.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.